President
President

Kaja Kaczkiełło

e-mail: president.us.szczecin@esn.pl

Vice President
Vice President

Robert Dejniak

e-mail: vicepresident.us.szczecin@esn.pl

Treasurer
Treasurer

Alicja Iwaniec

e-mail: treasurer.us.szczecin@esn.pl

Treasurer
HR Manager

Adrianna Berczak

e-mail: hr.us.szczecin@esn.pl

Treasurer
Communication Manager

Dorian Szczygielski

e-mail: pr.us.szczecin@esn.pl