Erasmus Student Network

jest międzynarodową organizacją studencką typu non-profit. Naszą misją jest wspieranie mobilności studentów szkół wyższych zgodnie z zasadą Studenci pomagają studentom. Jest nas powyżej 12.000 członków z 274 sekcji lokalnych w 34 krajach pracujących jako wolontariusze na Uczelniach Wyższych. Oferujemy usługi dla 150.000 studentów.

ESN działa na trzech poziomach:

Celem podstawowym Erasmus Student Network jest wspieranie wymiany studentów na każdym poziomie, tak aby każdy student przyjeżdzający na wymiane do uniwersytetu, gdzie sekcja ESN jest obecna będzie ciepło przyjęty, otrzymuje wszystkie informacje ,które on / ona potrzebuje i zostaje szybko wkomponowany w miejscowe życie studenckie. Aby osiągnąć ten cel ESN organizuje szereg działań i Projekty.

 

znajdź nas na facebook