Erasmus Student Network to ogólnoeuropejska organizacja studencka, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus. Hasło "Students helping Students" jest mottem organizacji.

Działalność ESN prowadzona jest na trzech szczeblach: międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym.

Główne cele ESN International to:

Reprezentowanie interesów studentów uczestniczących w wymianie wobec odpowiednich instytucji;
Rozwój projektów na szczeblu międzynarodowym;
Wspieranie sekcji krajowych.

Główne cele ESN na szczeblu krajowym:

Współpraca w zakresie projektów i imprez ogólnopolskich m.in. Discover Europe - konkurs fotograficzny; ESNOLYMPICS - turniej sportowy;
Ścisła współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus.

Główne cele lokalnych sekcji uniwersyteckich:

Działalność w interesie studentów z wymian (Program Mentor);
Wspieranie integracji studentów z wymian oraz re-integracji studentów powracających z programów wymiany;
Reprezentowanie próśb i oczekiwań tych studentów na naszych uczelniach;
Dostarczanie niezbędnych informacji na temat akademickich programów wymian;
Przyczynianie się do rozwoju różnych programów wymiany międzynarodowej;
Koordynowanie krajowych programów (ESNcard - karta zniżkowa; ESN Travel - wycieczki; Tandem - nauka języków obcych) na szczeblu lokalnym.

 

ESN Poland website