Erasmus Student Network Polska jest częścią największej organizacji studenckiej w Europie. Naszym głównym celem jest wspieranie i promowanie mobilności w ramach międzynarodowych programów wymiany, takich jak Erasmus+. Stowarzyszenie ESN Polska składa się z 31 lokalnych sekcji znajdujących się w wielu polskich miastach. Gromadzimy studentów, którzy poprzez organizację szeregu wydarzeń i zajęć starają się ułatwić studentom programu Erasmus życie w obcym kraju.

Obecnie, w Polsce działają 31 lokalne sekcje ESN. Ich wolontariusze każdego roku pomagają
ok. 11 tys. studentom zagranicznym przyjeżdżającym do naszego kraju.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Stowarzyszenia ESN Polska.