Pomysł Lasu Erasmusa narodził się w 2008 roku wraz obchodami X-lecia ProgramuErasmus w Polsce. Sekcje ESN w całej Polsce świętowały 10 lat poznawania innych krajów, kultur, języka oraz metod nauczania, czyli wszystkiego, czym jest ProgramErasmus.

Powstanie Lasu Erasmusa, to symbol wejścia w nową dekadę programu w Polsce, wkładu studentów Programu Erasmus w polskie społeczeństwo oraz wejścia programu w nowy wymiar, którego symbolem jest SocialErasmus.
Las Erasmusa to 3-etapowy projekt. Pierwsza część to sadzenie drzewek. Druga to zajęcia z cyklu “Europa w szkole” na temat ochrony środowiska, a trzeci wspólna publikacja z Lasami Państwowymi, promująca postawy ekologiczne wśród dzieci i młodzieży.